การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมรรถนะ กระบวนการประเมินสมรรถนะ และสามารถประเมินสมรรถนะได้ถูกต้องตามกระบวนการ